Print deze pagina

TRN evenementen

Ieder jaar worden er minimaal 3 TRN evenementen georganiseerd:

  • De nieuwjaarsborrel (meestal 3e zondag in januari)

  • Het voorjaars evenement (vaak de 3e zaterdag in april)

  • Het najaars evenement (altijd het 3e week-end in september van vrijdag t/m zondag)

Het zijn altijd zeer plezierige bijeenkomsten met een groeiende belangstelling. Naast deze vaste elementen worden er ook regelmatig bezoekjes afgelegd bij zusterclubs in het buitenland, zelfs tot aan de Tatrafabriek aan toe.

Soms wordt er ook een technische avond georganiseerd waarbij alle technische facetten aan bod komen.

Op deze site (kies links) proberen we een overzicht te geven van de evenementen tot nu toe georganiseerd.

    Volgende pagina: TRN Evenementen 2016