Print deze pagina

T603

TATRA 1-603 IN MINIATUUR 

De bekendste en ook veel gezochte Tatra 603 in miniatuur is die van het DDR merk Presu. Dit plastic model in de schaal van ± l : 20 was bedoeld als kinders peel goed en heeft afstandsbesturing met een flexibele snaar en een elec-tromotor. De auto werd ook in Nederland verkocht. Op dit moment is er erg moeilijk aan te komen. Je moet echt op beurzen gaan snuffelen en als je er één vind is hij vaak beschadigd, uiteindelijk was het speelgoed en het plastic is nogal bros. De prijs die voor een goed exemplaar gevraagd wordt ligt rond de 250 gulden. Zelf ben ik in het gelukkige bezit van een goed exemplaar met originele doos en een beschrijving in het Nederlands (dat wil zeggen zoals ze in de DDR dachten datje Nederlands moest spreken). De auto's werden in drie kleuren geleverd, rood, groen en blauw.

Hieronder volgt de originele DDR-Nederlandse beschrij­ving.

"Lieve kinderen.

Voorzeker hebt u allen reeds eens de mooie auto's op de straten bewonderd, en zeker hebt u de wens koesteerd zelf een auto te bezitten. Deze wens is nu verwezenlijkt worden door dat wij voor u een auto gebouwd hebben die door U draadloos bestuurd kan worden.

In de auto is een elektromotor ingebouwd die de achter­wielen aandrijft en de auto in beweging brengt. In het ach­terste deel von de Auto ziet u een kabel die naar de stuur-inrichting leidt.

Deze kabel moogt u niet knakken om. de geleidraden in de kabel niet te breken. Aan de zjijde van de stuurinrichting vindt u twee drukknoppen. Indien u op deze knoppen drukt zal de auto zich vooruit of achteruit bewegen. Het teken boven de knoppen wijst u in welke richting de auto zich zahl bewegen als u op de knoppen drukt. Met de schuif die u nevens de drukknoppen vindt kunt u de koplampen aan­doen en uitdoen. Het teken boven de schuif wijst u weer in welke stelling de koplamp wordt aangedaan en uitgedaan.

Op de stuurinrichting is verder het stuur aangebracht. Door dat u aan het stuur draait veranderen de voorwielen van richting, en u kunt de auto op deze manier sturen. U moogt het stuur echter slechts tot de aanslag draaien, anders zoudt u riskeren onderdelen van de stuurinrichting te beschadigen. In het midden van het stuur is er een rode knop ingebouwd. Als u deze knop drukt, klinkt de seinho-rn die in de auto gemonteerd is. U kunt dus toeteren op de gelijke manier als in de grote autos.

Nu moet u de auto startklaar maken. Te dien einde moet u twee monocellen, elk van 1,5 V, de stuurinrichting naar binnen leggen, door dat u het deksel van de stuurkist weg­neemt. U behoeft slechts het deksel weg te trekken en de monocellen tussen de beide contactklemmen te leggen. U moet er echter op letten de monocellen nauwkeurig vol­gens het schema naar binnen te leggen dat in het deksel gegraveerd is.

Tenslotte behoeft u nog maar het deksel op het bovendeel van de stuurinrichting te zetten, en nu kan het beginnen!

Wij wensen u veel plezier!"


Previous page: Opwindbaar schaalmodel
Volgende pagina: Tatra-model: "Solido"