Print deze pagina

Productie aantallen

Productie aantallen

Grafieken intepreteren is een gevaarlijke bezigheid. Neem nu de onderstaande grafiek. Zii geeft de produktieaantallen weer van peronen-auto's gebouwd door de Tatrafabriek in de jaren 1920-1950. Gevolgtrekkingen voor de hele Tatrafabriek vallen er niet uit te trekken. Er werden immers ook vrachtauto's en allerlei sooorwegmate-rieel gebouwd. Ook zijn in de grafiek niet alle typen personenauto's weergegeven.

Gemist worden: 

Tatra 30 (900 stuks 1926-1930)                               
Tatra 31 (500 stuks 1926-1930)          
Tatra 30/52 (1929-1930)
Tatra 52 (1687 stuks 1930-1938)
Tatra 54/30 (1931-1934)
Tatra 70 (50 stuks 1931-1932)
Tatra 80 (25 stuks 1931-1935)
Tatra 97 (508 stuks 1937-1938,1946)
Tatra 70a (1934-1936,1947)

Van de in de grafiek genoemde modellen zijn de volgende aantallen
geproduceerd:

Tatra 11 (3450 stuks 1923-1926)
Tatra 12 ( 7525 stuks 1926-1934)
Tatra 57 (1932-1935)
Tatra 75 (4501 stuks 1933-'42)
Tatra77/77a (255 stuks 1934-1937)
Tatra 87 (3056 stuks 1937-1950)
Tatra 57a (1936-1938)
Tatra 57b (1938-1949 totaal onbek., 1946-'47 3089 stuks)
Tatra 57k (1941-1948)

Van de technisch innovatieve auto's als de T11, de T77 en de T87 heeft alleen de T11 het tot hoge produktieaantallen geschopt. Het aantal geproduceerde 77- en 87ers valt in het niet bij de produktieaantallen van de T57,T57a,T57b'ers. Deze zeer succesvolle auto's leverden waarschijnlijk het kapitaal voor de grote stroomlijnauto's. Verder valt op dat de bezetting van het Sudetenland leidde tot afnemende produktie. De wens van Ledwinka de grens te verleggen zodat de Tatrafabriek geheel in het zg."Ost Sudetenland" kwam te liggen werd door Hitler gehonoreerd. Dit leidde er toe dat Tatra de produktie weer kon opstarten, nu met de T57k (k=kübel). De fabriek was gered, maar tegen welke

prijs?
Tijdens de oorlog bleef Tatra doororoduceren, voornamelijk voor aan de Wehrmacht. Voor de particuliere markt werd, niet verwonderlijk, nauwelijks geproduceerd. Mondjesmaat werd de T87 en de T57b afgeleverd. M.n. de miliaire voertuigen redde de Tatrafabriek. Na de oorlog werd Ledwinka gearresteerd op beschuldiging van collaboratie. Ledwinka's verweer was dat hij apolitiek was en slechts de Tatrafabriek, zijn levenswerk had willen redden. Ledwinka werd tot zes jaar cel veroordeeld.

Bron: TRN (Kees Smit)


Previous page: Model T77(A) (1934)
Volgende pagina: NW S4 (1911)